Home away from Home
Anchor for Students’ Voyage

Senior College Tutors

Mrs. Eva LO NG Mei-kuen
Prof. Arthur MAK Fuk-tat
Dr. Will NG Wai-yin
Dr. Angela SHIK Wai-yan
Prof. ZHOU Jianyu